Menu

Zřeknutí se odpovědnosti


Všechny informace na webové stránce byly zkontrolovány a jsou v pravidelných intervalech aktualizovány.

Nepřebíráme žádnou odpovědnost za úplnost a přesnost informací na webové stránce. 

Na webové stránce mohou být odkazy na partnerské weby nebo sociální sítě. Za obsah těchto odkazů jsou odpovědni jejich vlastníci nebo poskytovatelé a za tento obsah také nepřebíráme žádnou odpovědnost.


Obsah těchto webových stránek nesmí být bez předchozího písemného souhlasu manažera žádným způsobem kopírován, distribuován nebo nějakým jiným způsobem zveřejňován či využíván k další činnosti.