Menu
Reklamní sdělení
Chytrý výpishttps://chytryvypis.czUrychlíme procesy ve vašem e-shopu. Ověřujte bankovní převody efektivně.
Chytrý výpishttps://chytryvypis.czAutomatizace bankovních procesů. Sloučení účtů, uživatelé a práva, rychle vyhledávání.
E-shop snadno & rychlehttps://www.websnadno.czSystém WebSnadno nabízí moderní e-shop s podporou on-line plateb.

Jak vzniká předpověď čísel na další losování ?

Nejedná se o žádný generátor náhodných čísel.

 

Předpověď čísel na další losování vzniká na základě statistické analýzy.

 

Statistická analýza

Jedná se o spolehlivý filtrovací nástroj pro nalezení počáteční sady tipů, která je výchozím bodem dalšího herního postupu.

Tipy jsou vybírány podle jejich statistických vlastností, s využitím souhrnné statistiky vylosovaných čísel.

Porovnáním určitého vzorku čísel pro zvolená předchozí losování jsou vybrány tipy, které mají požadované hodnoty.

 

Počítačový program

Profesionální loterijní program, který využíváme k predikci čísel.

Program obsahuje všechna vylosovaná čísla aktuálních loterií a po každém tahu se automaticky aktualizuje.

Na základě nastavených hodnot predikuje čísla dle statistických údajů. Z predikovaných čísel vytvoří rozpis, který odpovídá našim požadavkům na hodnotu vkladu.

Optimalizací pokrytí plně matematického rozpisu získáme „krácený“ rozpis vždy s požadovanou zárukou.

Záruka může být např.: pokud uhodnu 4 čísla z čísel, které sázím, tak vždy na 100% uhodnu min. 3 čísla.

Podívejte se na tabulky krácených rozpisů !

 

Jaké základní statistické údaje sledujeme :

- kdy bylo jednotlivé číslo vylosováno naposled

- kolikrát bylo jednotlivé číslo vylosováno v určitém období

- poměr vylosovaných čísel sudá – lichá

- prodlevy mezi jednotlivými čísly

- suma vylosovaných čísel – součet všech čísel, bez dodatkového čísla

- pravděpodobnost, že číslo bude vylosováno v následujícím tahu

a mnoho dalších.

 

Program obsahuje cca 80 různých filtrů, které je možné nastavit dle vlastních požadavků.